AJOFM Teleorman: Absolvenţii instituţiilor de învăţământ pot beneficia de indemnizaţia de şomaj

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman oferă începând cu 26 mai 2018 asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui loc de muncă absolvenţilor promoţia 2018.

În sensul Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, de o primă de inserţie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinţă (ISR) în vigoare la data încadrării (ISR – 500 lei).

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ pot beneficia de o indemnizaţie de şomaj, în sumă fixă lunară de 250 de lei, pentru o perioadă de 6 luni, dacă se înregistrează ca persoană în căutarea unui loc de muncă, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data absolvirii. Indemnizaţia de șomaj se acordă absolvenților o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită.

Nu beneficiază de acest drept absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul naţional de rezidenţiat pe locuri sau posturi, în condiţiile legii.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi.

În cazul în care absolvenţii nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, beneficiază de toate serviciile oferite de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, însă pierd dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Actele necesare pentru înregistrare în evidenţele AJOFM Teleorman

1.actul de identitate (copie şi original).

2.actele de studii şi calificare (copie şi original).

3.adeverintă medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă(clinic sanatoasă) sau are eventuale restricţii medicale.

4.adeverintă de venit eliberată de ANAF( finanţele publice).

Pentru relaţii suplimentare referitoare la serviciile oferite de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman sau legate de dreptul la indemnizaţia de şomaj, vă rugăm să vă adresaţi Agenţiilor locale/Punctelor de lucru din raza de domiciliu sau resedinţă, la tel:0247310155, email : ajofm@tr.anofm.ro sau pe site-ul www.teleorman.anofm.ro