Agent şef principal Mărgărit Leonard, ales preşedinte al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual Teleorman

Mărgărit Leonard, agent şef principal la Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Teleorman, este noul preşedinte al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din judeţ. Lucrează în sistem de aproximativ 25 de ani, dintre care 20 de ani la Serviciul Criminalistic, iar până acum a fost vicepreşedinte al SNPPC Teleorman pe probleme financiare. Mărgărit Leonard a fost ales preşedinte cu unanimitate de voturi, iar mandatul său va fi de 5 ani. În cadrul lucrărilor, au fost aleşi şi cei doi vicepreşedinţi, este vorba de comisarul Dumitru Nicolae, şef Serviciu Ordine Publică- Poliţia Turnu Măgurele, şi Topuzu-Ragabeja Marinela, agent şef la Serviciul Cabinet. Biroul Executiv Central al SNPPC a luat act de opţiunile participanților, urmând să propună instanţei judecătorești competente validarea noii conduceri.

La eveniment, alături de delegaţii membrilor de sindicat din judeţ, au participat președintele Dumitru Coarnă și vicepreședintele Mihai Zlat, care au făcut și o prezentare succintă a activității sindicale, răspunzând și întrebărilor adresate în legătură cu drepturile/interesele pe care le apără sau le promovează SNPPC.

Cu acest prilej, membrii de sindicat au fost asiguraţi că beneficiază permanent de asistenţă şi consiliere pe diferite probleme de interes (penale, civile, disciplinare și administrative) aflate în competenţa de acțiune, în virtutea calității procesuale active și a reprezentativității juridice conferite de instanța de judecată competentă.