Activitățile de protecție socială și întrajutorare a pensionarilor în semestrul I 2018. 400 de pensionari au primit ajutoare băneşti nerambursabile

C.A.R. Pensionari  Roșiorii de Vede are 9.405 membri activi în evidență la 30 iunie 2018 și un fond social privat de peste 1.800 lei in medie pe un membru.
Din fondul social privat au fost acordate împrumuturi bănești pentru nevoi personale la 35% din membri care au luat împrumut până la suma de 25.000 lei rambursabili în 24 rate lunare.
Au primit ajutoare bănești nerambursabile un număr de 400 pensionari care au pensii foarte mici și trăiesc sub pragul sărăciei.
Pensionarii care au fost la tratament în stațiunile balneare au primit o compensare în sumă fixă, din contribuția plătită la Casa de Pensii pentru biletul de tratament. De asemenea un număr însemnat de pensionari care au făcut tratament de recuperare la Cabinetul C.A.R.P. au primit o compensare bănească.
În toate cazurile de deces, s-au restituit urmașilor membrului decedat, sumele depuse de titular la fondul social, contribuția la fondul de deces și un ajutor substanțial pentru înmormântare din partea C.A.R.P.
În lunile mai și iunie au fost organizate 4 excursii-pelerinaj în țară la care au participat 80 pensionari care au contribuit cu 50% din contravaloarea transportului.
Pe 20 aprilie a.c. a avut loc Adunarea Generală a reprezentanților C.A.R.P. la care au participat 93 delegați în baza normei de reprezentare de 1 delegat la 100 membri. La această adunare s-a aprobat activitățile și bilanțul contabil pe anul 2017, Programul de activități și Bugetul pe anul 2018. Această adunare a fost precedată de adunări ale pensionarilor pe fiecare localitate în care au avut loc dezbateri și s-au prezentat Programe pentru anul 2018. Adunarea Generală și-a confirmat pe deplin rolul de organ suprem de conducere.
În baza prevederilor Legii 540/2002, C.A.R. Pensionari Roșiorii de Vede  desfășoară activități de protecție socială și întrajutorare a pensionarilor din Roșiorii de Vede și comunele din zonă.
În municipiul Roșiorii de Vede și comunele din zonă sunt peste 20.000 pensionari, din aceștia numai 50% sunt membri ai C.A.R. Pensionari, fapt pentru care vom intensifica munca de atragere, să se înscrie în C.A.R.P toți pensionarii, deoarece „unde sunt mulți puterea crește” și vom avea posibilitatea să desfășurăm activități complexe de protecție socială și întrajutorare a celor care reprezintă 40% din totalul populației.

Consiliul Director
Președinte,
Ec. Eana Ioan