84 de primării din judeţ, sancţionate de către comisarii Gărzii de Mediu Teleorman

În perioada 01 ianuarie-31 decembrie 2018, Comisariatul Judeţean Teleorman al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr de 1.034 controale, dintre care 256 planificate, la obiective economice cu impact semnificativ asupra mediului, şi 778 privind identificarea de obiective noi, în urma autosesizării GNM, pentru respectarea condiţiilor impuse de legislaţia în vigoare sau pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului.

Lipsa solicitării sau obţinerii actelor privind protecţia mediului, nerespectarea prevederilor autorizaţiei de mediu, neasigurarea colectării selective a deşeurilor şi depozitarea necorespunzătoare sau degradarea suprafeţelor de teren agricol prin scurgeri accidentale au fost principalele neconformităţi identificate în urma acţiunilor de control.

Totodată, inspectorii Gărzii au constatat că anumite administraţii publice locale nu au acţionat pentru refacerea şi protecţia mediului sau nu au depus la termen declaraţiile declaraţiile pentru Administraţia Fondului pentru Mediu.

Ca urmare a neconformităţilor, au fost aplicate 109 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 346.000 de lei. Cele mai consistente amenzi au fost de 60.000 de lei pentru nenotificarea APM privind desfăşurarea unei activităţi necuprinse în autorizaţia de mediu şi 50.000 de lei, pentru neadoparea unor măsuri privind deteriorarea mediului geologic şi neidentificarea riscurilor.

Pentru nedepunerea la termen a a declaraţiilor către Administraţia Fondului pentru Mediu, 84 de unităţi administrativ teritoriale din judeţul Teleorman au fost sancţionate contravenţional sau cu avertisment.