802 teleormăneni şi-au găsit de muncă, în luna august

În luna august, un număr de 1.480 persoane au beneficiat de măsurile active, oferite de A.J.O.F.M Teleorman, reuşindu-se încadrarea în muncă a 802 persoane, astfel:

  • 448 persoane prin acordarea serviciilor de mediere a locurilor de muncă vacante;
  • 93 persoane prin subvenţionarea locurilor de muncă;
  • 179 persoane beneficiare de prime de activare, ca şomeri neindemnizaţi;
  • 29 persoane beneficiare de alocaţii, pentru că s-au încadrat în muncă, înainte de expirarea şomajului;
  • 29 persoane prin absolvirea cursurilor de formare profesională;
  • 24 persoane prin stimularea mobilităţii forţei de muncă.

În funcţie de localitatea de domiciliu, au fost încadrate, în luna august, 384 persoane din mediul urban şi 418 persoane din mediul rural.

Referitor la nivelul de instruire, persoanele cu nivel de instruire primar, gimnazial şi profesional deţin ponderea cea mai ridicată, respectiv 58.23%, urmează persoanele cu nivel de instruire liceal şi post-liceal care deţin o pondere de 37.90%, iar cele cu studii universitare înregistrează o pondere de 3.87%.

Din punct de vedere al grupelor de vârstă, numărul persoanelor încadrate în muncă, se prezintă astfel:

  • 398 persoane peste 45 de ani (53.14%);
  • 139 persoane între 35-45 de ani (17.67%);
  • 138 persoane între 25-35 de ani (15.18%);
  • 127 persoane până în 25 de ani (14.01%).

 În vederea creşterii şanselor de ocupare, A.J.O.F.M Teleorman asigură, gratuit, următoarele servicii:

informare şi consiliere profesională; medierea muncii; formare profesională; profilare ocupaţională; stimularea mobilităţii forţei de muncă; organizarea de burse ale locurilor de muncă; organizarea de caravane ale ocupării în mediul rural şi în comunităţile de etnie romă; completarea veniturilor salariale ale persoanelor care se încadrează în perioada când beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

Pentru informaţii suplimentare, privind măsurile active de ocupare, persoanele interesate se pot adresa, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00, Agenţiilor locale/Punctelor de lucru, din raza de domiciliu sau pot accesa pagina web a instituţiei www.teleorman.anofm.ro.