2 decembrie 2016, zi liberă în sectorul bugetar

Guvernul a decis ca ziua de 2 decembrie să fie liberă. Pentru recuperarea orelor, instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 17 decembrie 2016 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 16 decembrie 2016, potrivit planificărilor stabilite.

Dispoziţiile nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor

judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 2 decembrie 2016

şi nici participanţilor în aceste procese.

Prevederile hotărârii de guvern nu se aplică nici în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii