2.112 persoane şi-au găsit un loc de muncă cu sprijinul AJOFM Teleorman

În primele 3 luni ale anului 2019, ca urmare a implementării Programului Naţional de Ocupare a Forţei de Muncă, prin intermediul AJOFM Teleorman au fost încadrate în muncă 2.112 persoane, dintre care 895 femei.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 1093 au peste 45 de ani, 427 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 327 au între 25 și 35 de ani, iar 265 sunt tineri sub 25 de ani .

În funcţie de rezidenţă, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 839 provin din mediul urban, iar 1273 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale (793), urmate de cele cu studii gimnaziale (730). Numărul celor cu studii profesionale/arte si meserii este de 461, cei cu studii postliceale sunt 38 iar cei cu studii universitare  sunt în număr de 54.

Din numărul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Teleorman, 2076 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizăm că încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Pentru integrarea pe piaţa muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reşedinţa beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.

Astfel, în primele 3 luni ale anului 2019, numărul persoanelor care au beneficiat de asistenţă pentru înregistrarea în evidenţă ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării protecţiei sociale privind acordarea indemnizaţiei de şomaj sau cuprinderea în măsuri active, a fost de 3050 persoane.

Pentru mai multe informații despre activitatea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Teleorman, puteți accesa www.teleorman.anofm.ro